Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Prośba o utworzenie listy mailingowej

Prośba o utworzenie listy może podlegać pewnym warunkom. Nawet po spełnieniu warunków utworzenie listy musi zostać zatwierdzone przez administratora serwera.

Aby poprosić o utworzenie listy mailingowej, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do strony domowej środowiska list i zaloguj się.
 2. W górnym menu kliknij link 'Nowa lista'.
  Jeśli nie widzisz tego linku, oznacza to że nie masz uprawnień do tworzenia list.
 3. Nadaj swojej liście nazwę (wpisz tylko nazwę, bez znaku '@' i domeny, na przykład: algebra zamiast algebra@us.edu.pl).
  Nie używaj spacji, akcentów lub znaków specjalnych w nazwach list: takie znaki mogą powodować problemy. Wybierz konkretną i krótką nazwę: pamiętaj o subskrybentach, którzy będą wpisywać nazwę listy za każdym razem, kiedy będą wysłać na nią wiadomość! Jeśli zarządzasz kilkoma listami, możesz używać wspólnego prefiksu w ich nazwach; wtedy będą występować obok siebie i będą łatwo rozpoznawalne (na przykład: xx-users@us.edu.pl, xx-hotline@us.edu.pl, itp.).
 4. Wybierz typ listy z listy predefiniowanych typów (typy predefiniowane stanowią przykłady typowych konfiguracji, które po utworzeniu listy mogą być modyfikowane przez właściciela; z pomocą administratora możliwa jest nawet konfiguracja wykraczająca poza opcje z modułu administratorskiego).
 5. Wpisz temat listy. Temat wyświetlany jest jako nagłówek na wszystkich stronach listy, będzie też widoczny na stronach indeksów (spis list, lista subskrypcji, itp.), a także na pasku przeglądarki.
 6. Wybierz kategorię z rozwijalnej listy.

  Jeśli żadna kategoria nie jest odpowiednia, możesz poprosić administratorów o utworzenie nowej.

 7. Wpisz opis listy. Opis będzie wyświetlany na stronie informacyjnej listy, a także rozsyłany w wiadomości powitalnej do nowych subskrybentów, pod sekcją 'Temat listy'. W opisie można zawrzeć informacje na temat:
  • przeznaczenia i celów listy;
  • dyskutowanych tematów;
  • odpowiedzialności i statusu listy;
  • obowiązujących reguł;
  • typowych subskrybentów (ich zajęcia, powiązanych projektów, narodowości, itp.).

  Możesz sformatować opis listy za pomocą tagów HTML. Uwaga: jeśli opis jest długi, podziel go ręcznie (klawisz ENTER na klawiaturze); w przeciwnym wypadku może nie być w całości widoczny w oknie przeglądarki.

 8. Kliknij przycisk 'Utwórz listę'.

Następnie zostanie wyświetlona informacja, że prośba o utworzenie została wysłana do administratorów i od tego momentu możesz dostosowywać listę za pomocą przycisku 'Admin'. Wiadomość jednak ostrzega, że dopiero po zatwierdzeniu przez administratora lista zostanie zainstalowana i będzie widoczna na serwerze.

Następnie należy poczekać na zatwierdzenie prośby o utworzenie listy przez jednego z administratorów. Po zatwierdzeniu otrzymasz wiadomość zatytułowaną 'Utworzenie listy nazwalisty', potwierdzającą faktyczne utworzenie listy.

Na końcu zapisz się na swoją listę: utworzenie listy, czy zostanie jej właścicielem lub moderatorem nie oznacza automatycznie subskrypcji!

Zarządzanie listą

Aby zarządzać swoją listą, należy wykonać kolejno kroki:

 1. Przejdź do strony domowej środowiska list i zaloguj się.

  Jeśli używasz kilku adresów email, użyj tego, z którym prosiłeś o utworzenie listy.

 2. Przejdź do strony informacyjnej listy.
 3. W lewym menu kliknij link 'Admin'.

Aby zobaczyć sekcje w module administracyjnym, użyj linków poniżej linku 'Admin' w lewym menu.

Różne sekcje pozwalają na:

Opcje dostępne w sekcji 'Moderacja' pozwalają na:

Top of Page