Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Zarządzanie przestrzenią dokumentów współdzielonych

Domyślnie, listy nie mają przestrzeni plików współdzielonych, trzeba więc ją utworzyć. Aby to zrobić, przejdź do modułu administracyjnego listy i kliknij link 'Utwórz współdzielone'.

Aby zezwolić subskrybentom publikować dokumenty w przestrzeni dokumentów współdzielonych, musisz zmienić domyślne uprawnienia: w module administracyjnym listy kliknij 'Edytuj konfigurację listy', a potem 'Uprawnienia'. Na dole strony jest rozwijalna lista zatytułowana 'Kto może edytować'; tam wybierz opcję 'Ograniczone do subskrybentów (private)'.

Uwaga: jeśli stworzyłeś katalogi przed poprawieniem uprawnień, nadal nie będzie się dało do nich nic zapisać. Jeśli chcesz to poprawić, musisz zmienić prawa dostępu do każdego z katalogów.

Istotne może być też ustawienie kwot dla przestrzeni dokumentów współdzielonych na stronie 'Uprawnienia' sekcji 'Edytuj konfigurację listy'.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania przestrzenią dokumentów współdzielonych (jak ją zorganizować, zmieniać prawa dostępu, nazywać dokumenty, itp.), przejrzyj sekcję 'Korzystanie z przestrzeni dokumentów współdzielonych' podręcznika użytkownika.

Aby zabronić dostępu do przestrzeni dokumentów współdzielonych, kliknij 'Usuń współdzielone' w sekcji 'Admin'. W ten sposób zachowasz możliwość przywrócenia przestrzeni za pomocą kliknięcia 'Przywróć współdzielone'. Usuwanie i przywracanie przestrzeni dokumentów współdzielonych nie ma żadnego wpływu na zawierane przez nią dokumenty.

Top of Page