Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Zarządzanie subskrybentami

Ta sekcja pozwala przeglądać spis subskrybentów listy. Dla każdego subskrybenta dostępne są następujące informacje:

Domyślnie każda strona wyświetla 25 subskrybentów. Możesz nawigować pomiędzy stronami używając strzałek lub wyświetlać więcej subskrybentów na stronę. Klikając na nagłówek odpowiedniej kolumny można sortować subskrybentów według danego kryterium.

Aby wyszukać subskrybenta, wpisz cały lub część adresu email w pole tekstowe i kliknij przycisk 'Szukaj'.

Na tej stronie możesz dodawać inne osoby do listy:

Jeśli chcesz dodać ludzi bez wysyłania im informacji, zaznacz opcję 'Cisza'. Jednak dużo lepiej jest ostrzegać nowo dodanych subskrybentów!

Mimo, że masz możliwość dodawania ludzi do Twoich list, zawsze jest lepiej, gdy zapisują się sami. Możesz także zaprosić ludzi do uczestnictwa w liście za pomocą polecenia INVITE. W tym celu wyślij wiadomość email na adres sympa@us.edu.pl w jej treści wpisując invite nazwalisty adresemail (przykład: invite list_example john.doe(@)fai.com).

Aby zaakceptować lub odrzucić prośby o subskrypcję, kliknij 'Oczekujące subskrypcje'. Wyświetli się lista wszystkich osób, które poprosiły o subskrypcję. Aby zaakceptować lub odrzucić prośbę, zaznacz daną osobę i kliknij odpowiedni przycisk.

Aby wysłać przypomnienie o subskrypcji do wszystkich subskrybentów, kliknij przycisk 'Przypomnij wszystkim'. Wiadomość przypominająca zawiera:

Możesz także skonfigurować automatyczne wysyłanie przypomnienia o subskrypcji poprzez stronę 'Różne' sekcji 'Edytuj konfigurację listy'.

Aby wypisać subskrybentów z listy, zaznacz ich a następnie kliknij przycisk 'Usuń zaznaczone adresy email'.

Jeśli nie chcesz powiadamiać subskrybentów, zaznacz opcję 'Cisza'. Nie polecamy tego jednak, oprócz przypadku odbijających subskrybentów.

Aby zaznaczyć wszystkich subskrybentów na raz, upewnij się że widoczni są na jednej stronie, a następnie kliknij przycisk 'Zaznacz wszystkich': w ten sposób wszyscy zostaną zaznaczeni pojedynczym kliknięciem!

Aby zmienić opcje subskrypcji danego subskrybenta, kliknij jej/jego adres email.

Na tej stronie, możesz zmienić nazwę, adres email i tryb dostarczania wiadomości subskrybenta. Możesz także wypisać subskrybenta z listy.

Jeśli adres subskrybenta zwraca wiadomości, pod formularzem 'Informacje o subskrybencie' wyświetla się kolejny formularz:

Wyświetlane informacje zawierają:

Możesz sprawdzić ostatnie błędy lub zresetować błędy. Jeśli zresetujesz błędy, licznik błędów subskrybenta będzie wynosić zero.

Aby w łatwy sposób zarządzać zwracanymi wiadomościami, przejdź do strony 'Zwrotki' modułu administracyjnego.

Top of Page