Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Konfigurowanie listy

Ze względu na złożoność, konfiguracja listy podzielona jest na kilka części z osobną stroną dla każdej z nich:

Radzimy dokonywać zmian w konfiguracji małymi krokami: w ten sposób, jeśli wynik nie spełnia oczekiwań, można zmianę łatwo wycofać.

Moduł administracyjny zawiera wiele opcji konfiguracyjnych listy. Niestety, opcje niekoniecznie spełnią wszystkie potrzeby. Aby temu zaradzić, możesz poprosić administratora o utworzenie nowych opcji (na tyle na ile to możliwe...): dostęp i/lub uprawnienia ograniczone do pewnej kategorii osób w zależności od sposobu w jaki się logują, domeny ich adresów email, grup do których należą, itp.


Top of Page