Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Moderacja wiadomości wysyłanych na listę

Jeśli lista jest moderowana, wszystkie wiadomości muszą być zaakceptowane przez jednego z moderatorów, zanim zostaną rozesłane na listę. Po wysłaniu wiadomości na adres listy, subskrybenci są automatycznie powiadamiani mailowo, że wiadomość trafiła do moderacji. Moderatorzy natomiast otrzymują od Sympy informację zawierającą nadesłaną wiadomość.

Zadania związane z moderowaniem możesz wykonywać albo za pośrednictwem maili, odpowiadając na wiadomości otrzymane od Sympy, albo za pośrednictwem interfejsu webowego. Aby skorzystać z drugiego sposobu, kliknij link 'Wiadomości' w sekcji 'Moderacja': zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości wymagające decyzji moderatora (najnowsze są na górze strony). Aby przeczytać wiadomość, kliknij jej temat.

Masz dwie opcje:

Każdy z moderatorów może zadecydować o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wiadomości. Jednak decyzja należy do tego z nich, który pierwszy zajmie się daną wiadomością. Jeśli spróbujesz przetworzyć wiadomość, która już była moderowana, dostaniesz powiadomienie od Sympy. Jeśli jest kilku moderatorów, łatwiej jest moderować wiadomości za pomocą interfejsu webowego: w ten sposób moderatorzy będą widzieli, które wiadomości zostały do przetworzenia.

Niezależnie od czasu moderacji, data i godzina wysłania wiadomości pozostają bez zmian. Dlatego, jeśli dystrybucja wiadomości jest bardzo opóźniona, 31 grudnia można dostać wiadomość datowaną na 1 stycznia!

Jeśli wiadomość została odrzucona z powiadomieniem, subskrybent który ją wysłał, dostaje informację mailem. Możesz dostosować powiadomienie o odrzuceniu wiadomości.

Zaznaczenie 'Odrzuć bez powiadamiania' pozwala odrzucić wiadomość bez powiadamiania autora o tym fakcie.

Zaznaczenie 'Dodaj do czarnej listy' powoduje niewysyłanie powiadomienia i dodaje autora wiadomości do czarnej listy. Czarną listą można zarządzać poprzez przycisk 'edytuj czarną listę' na dole strony.

Jeśli chcesz dostosować wiadomość o odrzuceniu wiadomości wysyłaną do jej autora, możesz to zrobić przy pomocy przycisku 'Zarządzaj wiadomościami o odrzuceniu'. Strona pozwoli zdefiniować zbiór wiadomości o odrzuceniu i wiadomość domyślną.

Przypomnienie: możesz dodawać i usuwać moderatorów w module administracyjnym. Aby to zrobić, kliknij 'Admin', następnie 'Edytuj konfigurację listy', a na końcu 'Definicja listy'.

Jest także możliwe przetwarzanie wiadomości po ich rozdystrybuowaniu na listę: może to być przydatne w przypadku list niemoderowanych. Jeśli chcesz usunąć wiadomość, wyszukaj ją w archiwum online i kliknij przycisk 'Zaznacz wiadomość do usunięcia' w prawym górnym rogu. Wyświetli się potwierdzenie, kliknij 'OK'. Wiadomość zostanie po kilku sekundach usunięta. Uwaga: ta operacja jest nieodwracalna!!! Jeśli usuniesz wiadomość, nie będzie się dało jej odtworzyć.

Top of Page