Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Wypisywanie się z list

Aby wypisać się z listy, wykonaj następujące kroki:

  1. Wyślij wiadomość na adres sympa@us.edu.pl. z adresu, którym subskrybujesz listę.
  2. W temacie wiadomości wpisz: unsubscribe nazwalisty (zamień 'nazwalisty' na nazwę listy, z której chcesz się wypisać).
  3. Treść wiadomości pozostaw pustą.

    Aby zaoszczędzić czas, w jednej wiadomości można przesyłać kilka komend. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Jak działa lista mailingowa.

Możesz także wypisać się z listy za pomocą interfejsu webowego (trzeba powtarzać operację dla każdej listy, z której chcesz się wypisać):

  1. Przejdź do strony startowej środowiska list mailingowych i zaloguj się.
  2. Przejdź do strony informacyjnej listy, z której chcesz się wypisać.
  3. W lewym menu, kliknij link 'Wypisz się z listy'.

Top of Page