Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Wysyłanie wiadomości

Jeśli jesteś subskrybentem listy, otrzymujesz wszystkie wiadomości na nią wysyłane. Możesz odpowiadać na nie lub wysyłać własne wiadomości.

Wysyłanie wiadomości z klienta pocztowego

Wysłanie wiadomości na listę jest łatwe: za pomocą klienta pocztowego lub webmaila wyślij wiadomość na adres listy. Adres składa się z nazwy listy i sufiksu '@us.edu.pl' (przykład: psycho_cognitive(@)us.edu.pl).

Uwaga: musisz wysyłać wiadomości na listę z adresu, którym ją subskrybujesz, w przeciwnym razie wiadomość może zostać odrzucona.

Wysyłanie wiadomości ze środowiska list mailingowych

Możesz także zalogować się do środowiska list mailingowych, przejść do strony informacyjnej listy, na którą chcesz wysłać wiadomość i kliknąć link 'Wyślij wiadomość' w lewym menu.

Ta metoda nie jest zbyt elastyczna: z poziomu interfejsu webowego list mailingowych nie możesz dodawać lub zmieniać odbiorców wiadomości, dodawać załączników czy formatować wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość

Odpowiadanie na wiadomość wysłaną na listę wygląda tak samo jak w przypadku wiadomości prywatnych, bądź jednak ostrożny: konfiguracja niektórych list powoduje, że odpowiedzi są domyślnie wysyłane na listę, czyli do wszystkich subskrybentów. Jeśli chcesz odpowiedzieć jedynie nadawcy wiadomości, upewnij się, że wiadomość zawiera odpowiedniego odbiorcę!

Możesz także odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z poziomu środowiska list mailingowych. Jednak prostsze i bardziej elastyczne jest odpowiadanie przy użyciu klienta pocztowego bądź webmaila...


Top of Page