Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Zmiana globalnych preferencji

Globalne preferencje odnoszą się do wszystkich Twoich subskrypcji i do interfejsu list mailingowych. Aby zmienić preferencje, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do strony startowej środowiska list mailingowych i zaloguj się.
  2. W formularzu wyświetlonym na górze lewej kolumny kliknij link 'Twoje preferencje'.
  3. Dokonaj zmian w preferencjach.
  4. Kliknij przycisk 'Zastosuj' dla każdej opcji, którą zmieniasz.

Możesz zmienić:

Sekcja 'Twoje pozostałe adresy email' służy do zmiany adresu email.

Top of Page