Skip to Content.
Sympa Menu

Listy Dystrybucyjne Uniwerstetu Śląskiego

Czytanie archiwum wiadomości

Istnieją dwie możliwości czytania wiadomości wysyłanych na listę:

Aby czytać archiwum online, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do strony startowej środowiska list mailingowych i zaloguj się.
  2. Przejdź do strony informacyjnej listy, której archiwa chcesz czytać.
  3. W lewym menu, kliknij link 'Archiwum'.
  4. Wyświetla się indeks wiadomości z bieżącego miesiąca.

Prezentacja wiadomości

Strona zawsze wyświetla ostatnie wiadomości, dlatego jeśli w bieżącym miesiącu nie było ruchu na liście, wyświetlają się wiadomości z ostatniego aktywnego miesiąca.

Jeśli wiadomości jest zbyt dużo, aby były wyświetlone na pojedynczej stronie, domyślnie wyświetlają się tylko najnowsze z nich. Aby zmienić stronę, nawiguj klikając na strzałki wokół numeru aktualnej strony:

Porządek chronologiczny i wątkowany

Domyślnie wiadomości wyświetlają się w formie wątków: są pogrupowane na podstawie tematu. W ten sposób wszystkie odpowiedzi na daną wiadomość wyświetlane są pod nią z zastosowaniem wcięć dla większej czytelności.

Uwaga: dwie wiadomości z tym samym tematem niekoniecznie mają ze sobą coś wspólnego, są jednak wyświetlane jako należące do tego samego wątku.

Aby wyświetlać wiadomości chronologicznie, kliknij link 'Chronologicznie'.

Uwaga: zmiana sposobu wyświetlania dotyczy tylko aktualnie przeglądanego miesiąca, jeśli zmienisz miesiąc, wiadomości z powrotem będą wyświetlane w formie wątków.

Przeglądanie wiadomości

Aby przeczytać wiadomość, kliknij jej temat. Następnie możesz przeglądać wiadomości klikając strzałki otaczające słowa 'Chronologicznie' i 'Wątkowo':

Starsze wiadomości z tego samego wątku do wyświetlona wiadomość są wylistowane pod nią. Kliknij na ich temat, aby je zobaczyć.

Aby wrócić do indeksu wiadomości, kliknij 'Chronologicznie' lub 'Watkowo' w zależności od tego, jak chcesz wyświetlić indeks. Jeśli jest sbyt dużo wiadomości aby wyświetlić wszystkie na jednej stronie, wyświetli się strona zawierająca ostatnio czytaną wiadomość, a nie strona wyświetlająca ostatnie wiadomości.

Aby przejrzeć archiwum wiadomości z innego miesiąca, kliknij numer miesiąca w kalendarzu w lewym górnym rogu ekranu. Każdy miesiąc, w którym wysyłano wiadomości ma klikalny numer.

Jeśli jesteś na stronie wiadomości, kalendarz się nie wyświetla.

Zawartość wiadomości: linki i załączniki

Zwykle każdy link zawarty w wiadomości jest klikalny: wystarczy go kliknąć aby przenieść się do zasobu który wskazuje.

Uwaga :jeśli klikniesz link z wiadomości, opuścisz środowisko list mailingowych. Jeśli tego nie chcesz, otwórz link w osobnym oknie lub zakładce. Opuszczenie środowiska list nie oznacza wylogowania się: moment wylogowania zależy od ustawienia 'Czasu wygaśnięcia połączenia' na stronie 'Twoje preferencje'.

Jeśli do wiadomości dołączony jest załącznik, pojawia się na dole wiadomości. Aby go pobrać, wystarczy kliknąć jego nazwę.


Top of Page